„Praca stażystki została doceniona zarówno przez kierownictwo wydziału, jak również przez opiekuna i współpracowników. W związku z powyższym po zakończeniu stażu kierownictwo urzędu podjęło starania zmierzające do jej zatrudnienia. Aktualnie pani Milena Moskalenko-Smykowska jest pracownikiem wydziału, w którym odbywała staż.”


Joanna Kencler - Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

„…od dnia 01 lutego 2014 do dnia 30 czerwca 2014 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie staż odbywali: Pani Barbara Leszczyńska i Pan Piotr Malicki. (…)
W ramach powierzonych obowiązków stażyści protokołowali na rozprawach sądowych. W całym okresie odbywania stażu bardzo dobrze i sprawnie radzili sobie z powierzonymi zadaniami. Stanowili dużą pomoc na rzecz Wydziałów. Wszyscy sędziowie oraz pracownicy byli bardzo zadowoleni ze świadczonej przez stażystów pracy.”


Witold Musiński - Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa – Praga

 

„…stażyści wykazali się zaangażowaniem, odpowiedzialnością oraz sumiennością w wykonywanych obowiązkach. Z Panią Roksaną Waszkiewicz podjęliśmy stałą współpracę. (…)
Ze swojej strony dziękujemy za owocną współpracę i uważamy, że projekt powinien być kontynuowany. Chętnie weźmiemy udział w kolejnej edycji jako organizator stażu.”


Rafał Zaorski - Prezes Zarządu Grupy Etendard