Kontakt:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
DZIAŁ DS. ABSOLWENTÓW

Laski, ul. Brzozowa 75, 05 - 080 Izabelin
tel. (+48 22) 75 23 351
fax. (+48 22) 75 23 360
www: dzialabsolwentow.laski.edu.pl
e-mail: dzialabsolwentow@laski.edu.pl